Telefon:

Fredrik Hurtig  070-569 88 99

Camilla Elm     070-618 94 40

Kontoret          036- 71 29 22

OBS! Då kontoret inte är bemannat kopplas telefonen över till faxen.

Telefon verkstad:

036- 71 28 88

E-post adress:

info@hurtigsakeri.se

OBS! Det är ej säkert att e-posten läses varje dag.
Vid brådskande ärenden, kontakta oss även per telefon!

Adress:

Barnhemsgatan 22B, 553 02 JÖNKÖPING